డోమ్ PDC & కోనికల్ PDC మైనింగ్/ఇంజనీరింగ్ అప్లికేషన్స్

దిగువ కుడి చిత్రంలో చూపిన విధంగా, గోపురం PDC మరియు కార్బైడ్ ఇన్‌సర్ట్‌లు ఒకే పెర్కషన్ బిట్‌లో అమర్చబడి ఉంటాయి.పరీక్ష తర్వాత, కార్బైడ్ ఇన్సర్ట్‌లు అరిగిపోతాయి.